Zaufaj specjalistom
z branży ogrodniczej

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.garden-life.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej “sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego regulaminu [dalej “regulamin”].
2. Właścicielem sklepu jest: Centrum Ogrodnicze Garden Life Marcin Labuda z siedzibą w Kiełpino 83-307 ul. Szkolna 79 NIP 589 172 19 26
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu;
b. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu;

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce “Formy płatności”.
2. Ceny przesyłek określone są w zakładce “Koszt dostawy”
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu, na koszt sklepu, reklamowany towar koniecznie z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi sklep.
4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje, celowe postarzenie produktu, typu: rysy, zadrapania itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy właściciel sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f. dostarczania prasy;
g. usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu.
2. Dane osobowe przekazane właścicielowi sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody sklepu.

§9

Rabaty i kupony promocyjne

1. W akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w czasie trwania akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
2. Akcja polega na tym, że każdy zapisany nowy subskrybent Newslettera, otrzyma w terminie do 3 (trzech) dni, na podany przez siebie adres mailowy unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na zakupy w sklepie internetowym w wysokości 5%. Zniżka nie łączy się z wyprzedażą sezonową lub innymi akcjami promocyjnymi, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej będzie stanowić inaczej. Kod rabatowy ważny będzie przez 30 dni od dnia jego otrzymania.
3. Udział w akcji jest dobrowolny, oznacza to, że uczestnik ma prawo do skorzystania z przyznanego mu unikalnego kodu rabatowego, nie jest to jednak obowiązek uczestnika.
4. Aby wziąć udział w akcji należy:
◦ a. zapisać się do Newslettera zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter,
◦ b. złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania kodu rabatowego zamówienie w sklepie internetowym.
5. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że regularna cena za produkty lub produkty zamówione przez uczestnika akcji, zostanie pomniejszona o wartość 5% liczoną od pełnej, regularnej ceny produktów. Promocja nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w akcji.
6. Każdy uczestnik może skorzystać z akcji tylko jeden raz. Wypisanie się z Newslettera i ponownego do niego zapisanie nie będzie wiązało się z otrzymaniem kolejnego kodu.
7. Przyznany przez Organizatora w ramach akcji rabat nie podlega wymienia na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
8. Uczestnik przystępując do akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
9. Produkty nabyte przez uczestnika z wykorzystaniem kodu rabatowego podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy zawartej na odległość.
10. Postanowienia regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§10

Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez właściciela sklepu do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.

Dołącz do osób, które już nam zaufały i razem z nami zmieniaj swój ogród na lepsze!

klientów

firm które stale obsługujemy

fanów na facebooku

58 351 48 02

660 624 200

sklep@garden-life.pl

83-307 Kiełpino, ul. Szkolna 79

Stwórzmy razem Twój wymarzony ogród!

Twoje konto

Informacja o sklepie

Centrum Ogrodnicze Garden Life
ul. Szkolna 79
83-307 Kiełpino
województwo pomorskie
Polska

Zadzwoń do nas 660 624 200
Napisz do nas: sklep@garden-life.pl